Search form

Lucas 4:39

39Mid-uvey si Hisus dut te meritan ne pineawà din ke rateng. Arà dà ne neawà en ke rateng din ne mid-enew sikandin ne mid-ilutù en te ibpekaan kandan.