Search form

Lucas 5:31

31Migkahi si Hisus te, “Ke menge etew ne warà daru ran ne kenà dan ebpegungeyà te terebawì, ugaid ne ke menge etew rà ne duen daru ran.