Search form

Lucas 5:37

37Ne iring din ded dema,” ke si Hisus, “ke behu pà ne tebà su kenà egkepakey ne riyà idtahù ini te raan en ne edtehuan ne lundis te kambing. Su embiya ini se ed-ul-ulaan din ne edsevu ke tebà ne ebetu ke raan ne lundis ne midtehuan, ne edturayas ke tebà ne egkereetan dema ke midtehuan ne lundis.