Search form

Lucas 5:39

39Ne warà etew,” ke si Hisus, “ne nekeinum en te raan en ne tebà ne egkiyug ne ed-inum pà te behu ne tebà su egkahi sikandin te, ‘Ke raan en se meupiya ne teba.’”