Search form

Lucas 5:8

8Nekita rà ni Simon Pedro ini se ned-ulaula ne nekepenimbuel sikandin diyà te etuvangan ni Hisus se egkahi te, “Kenà ka ed-uvey kedì, Kerenan, su beredusa a ne etew.”