Search form

Lucas 6:32

32“Embiya iyan niyu rà igkelimù ke menge etew ne egkelimù keniyu, ne meambe ke ebpenareng kew te kebpenaub te Eleteala keniyu? Su misan ke menge beredusa ne igkelimù dan dema ke menge etew ne egkelimù kandan.