Search form

Lucas 6:37

Ke Penurù ni Hisus Mekeatag te Kedsawey ta

(Mateo 7:1-5)

37Ne migkahi pà maa si Hisus te, “Kenà kew edsawey te ruma ne etew, ne kenà kew edsewayan te Eleteala. Kenà niyu imesara te egkahi te nevenaran ke ruma ne etew ne kenà ed-imasad ke Eleteala te egkahi te nevenaran kew. Pesehara niyu ke salà te ruma ne etew ne ebpeseharen te Eleteala ke salà niyu.