Search form

Lucas 6:38

38Behayi niyu ke ruma ne menge etew ne ebehayan kew rema te Eleteala. Ne iyan din ibehey keniyu ne ed-ip-ipenuen din ne ed-es-eseken din ne arà pà ne eberundtuwan din ke ibusbus ketà te edtehuan niyu. Su ke kerekelà te ibehey niyu te ruma ne etew ne iyan ded kerekelà te ibehey te Eleteala keniyu.”