Search form

Lucas 6:40

40Ne warà etew ne ebpepenurù pà ne iyan en mepurù dut te ebpenurù kandin, ugaid ne embiya netamat din en ke langun ne impenurù kandin ne ebpekeiring en dut te mibpenurù kandin.”