Search form

Lucas 6:43

Ke Ulaula te Menge Etew ne Ebpekeiring te Bahas te Kayu

(Mateo 7:16-20; 12:33-35)

43Duen pà maa migkahi ni Hisus, ke sikandin te, “Ke kayu ne meupiya se kegueyhuey rin, ne kenà ebahas te meraatey. Ne iring ded maa ke kayu ne ruen sakit din, ne kenà ebahas te meupiya.