Search form

Lucas 6:8

8Ugaid ne netuenan en ni Hisus ke netahù te itungan dan ne migkehiyan din en ke meama ne nekeyengkeng se velad din te, “Mama, itindeg ka kayi te uvey ku.” Ne mid-itindeg en ke meama ne mid-uvey en ki Hisus.