Search form

Lucas 7:30

30Ugaid ke menge Peresiyu wey ke menge meyterù te penduan te Hudiyanen ne mid-engkenà dan dut te ibpetuman te Eleteala kandan, ne warà dan mebpebunyag ki Juan.