Search form

Lucas 7:45

45Warà a nu en iya gelhelawa te ked-arek dut te kebpemenayik ku te valey nu misan ini ke betasan tew. Ugaid ne ini mulà se meritan ne mibpulungpulung en mid-arek te paa ku igenat te kebpekeuma ku.