Search form

Lucas 7:49

49Ne ruen netahù te hinawa rut te menge etew ne migkaan ketà ki Hisus, ke hingginawa ran te, “Engkey ini ne etew se ebpekepesehad te keberedusaan te etew?”