Search form

Lucas 8:9

Midseysey ni Hisus ke Atag dut te Menge Sempità

(Mateo 13:10-17; Marcos 4:10-12)

9Ne mid-insà ke menge edumdumaan din te, “Engkey se meana rin ini se sempità ne imperineg nu kenami?”