Search form

Lucas 9:38

38Duen senge etew ne meama ketà te menge etew ne nevurun ne midtawag ki Hisus se egkahi te, “Meyterù, menu ke intengi nu pà ini se anak ku ne meama su budtung dà ini.