Search form

Marcos 1:11

11Ketà ne ruen suwara ne riyà ebpuun te langit ne nerineg din se egkahi te, “Sikew ke Anak ku ne igkelimù ku nevenar, ne ebpekesuhat ka nevenar te hinawa ku.”