Search form

Marcos 1:20

20Nekita ran dà ni Hisus ne mid-umew rin en te ebperumaan dan kandin. Arà dà ne mid-ewaan dan en ke amey ran ne si Sibidyu abpeg ke menge etew ne midsukayan dan te ebpemiyala su miduma ran en ki Hisus.