Search form

Marcos 1:40

Neulian ni Hisus ke senge etew ne Kevuwaen ne Muna pà te It-it

(Mateo 8:1-4; Lucas 5:12-16)

40Senge hewii ne ruen etew ne egkevuwaen ne muna pà te it-it ne mid-uvey ki Hisus. Mibpenimbuel en sikandin diyà te sineruwan ni Hisus se ebpemuyù te, “Embiya perem egkiyug ke rà, ne egkeulian nu ini se meredsik ne sakit ku,” ke sikandin.