Search form

Marcos 1:5

5Ne merakel ne menge etew ne mibpendiyà su ebpemineg kandin ne riyà ebpemuun te lusud te inged ne Hudiya wey riyà ebpuun te inged ne Hirusalim. Ne intarem dan te nekedsendit dan dut te langun ne meraat ne ulaula ran ne arà pà ne mibpebunyag dan ki Juan diyà te wayig ne Hurdan.