Search form

Marcos 10:15

15Sebenarvenar ini se egkehiyen ku, ke etew ne kenà edtelimà te Kedetui kandin te Eleteala iring te kedtelimà kayi te reisek ne vatà, ne kenà sikandin ebpekelusud dut te menge etew ne Edetuan te Eleteala,” ke si Hisus.