Search form

Marcos 10:26

26Nerineg dà dut te menge edumdumaan din ne ingkegeyip dan nevenar ne mibpein-inseey ran te, “Embiya iring ketà se kerehen din te etew ne kewasa te kebpesakup din dut te Edetuan te Eleteala, ne engkey rè be buwa se ebpekekuwa te umur ne warà edtemanan din?”