Search form

Marcos 10:3

3Ugaid ne in-insà ni Hisus kandan te, “Engkey ma se nekahi rut te impesurat ni Moises ne penduan tew mekeatag te kebpeked-engked te esawa?”