Search form

Marcos 10:44

44Ne embiya ruen seveka keniyu ne egkiyug te sikandin se ebpekeuna te langun niyu, ne iyan iya se mebpeembavà te hinawa rin wey ebpevayàbayà dut te langun.