Search form

Marcos 11:20

Nehangu Ke Kayu ne Igira

(Mateo 21:20-22)

20Guna su nepawà en ne edlived dan en maa riyà te Hirusalim, ne kayi te ibayà dan ne nekita ran en ke kayu ne igira ne nehangu en taman te ralid din.