Search form

Marcos 12:6

6“Guna su iyan dè be nesamà ke tuney en ne anak din ne igkelimù din nevenar, ne iyan din en midsuhù diyà te kandan su iyan netahù te itungan din ne ke sikandin te, ‘Kenà en be iya maa egkepakey ne kenà dan ini ed-edatan.’