Search form

Marcos 13:20

20Ugaid ne sabap dut te raat te nanam te Eleteala ne migkurangan din en ke menge hewii rut te kemeresayan su embiya warà, ne warà en egkesamà ne biviyag. Uya, su geina te rekelà ke limù din dut te menge etew ne mibpemilì din, ne migkurangan din ke menge hewii rut te kemeresayan.