Search form

Marcos 13:34

34Su ini se hewii te kedlived din kayi ne iyan ta ed-upamaan ne etew ne mid-ipanew riyà te meriyù ne inged ne warà din kehiya ke keenu ed-ulì. Ne ruen sugsuhuen din ne pinetuganur din te valey rin te warà pà migenat, ne ruen helevek ne imbehey rin te uman seveka. Ne migkehiyan din ke tumetameng te eheran te mebpekevantey nevenar.