Search form

Marcos 13:36

36Tembù be uram kew, su embiya ebpeketekew ebpekeuma sikandin ne iyan din kemeyidan ne kenà kew nikandin egkeumaan se edlipereng.