Search form

Marcos 14:23

23Ne ketà ne migkuwa ni Hisus ke ed-inumen ne impeselamat din te Eleteala ne imbehey rin kandan, ne langun dan ne mid-inum ketà.