Search form

Marcos 14:62

62Ne midtavak si Hisus te, “Uya, siaken en iya. Ne egkekita niyu red keuremà ke Impeanak te Menusiyà ne ebpekepinuu riyà te egkekewanan te Eleteala ne warà repeng te gehem din. Ne ketà te kedlived din a kayi ne egkekita niyu en te edumaan te sehulapun.”