Search form

Marcos 16:15

15Migkehiyan din sikandan te, “Pendiyà kew te langun ne menge inged kayi te ampew te dunya ne ibpesabut niyu ke Meupiya ne Tudtul mekeatag kediey riyà te langun ne menusiyà.