Search form

Marcos 16:16

16Ne piya engkey ne etew ne ebperetiyaya wey ebpebunyag dan ne ebpeketelimà te umur ne kenà edtaman, ugaid ne ke etew ne kenà ebperetiyaya ne ebetetayan te salà te kepatey.