Search form

Marcos 2:19

19Ne midtavak si Hisus te sempità, ke sikandin te, “Embiya ruen egkewingen, maa edlimpas ves maa te kegkaan ke menge etew ne mid-inggat te ini pà ke ibpengesawa te kandan? Kenà en iya! Ne iring din ded dema kayi te edumdumaan ku su taman te ini e pà te kandan ne kenà dan arà ed-ul-ulaan.