Search form

Marcos 2:21

21Ne ketà maa ne insempità ni Hisus te kenà egkepakey ne ebpegembiten ke behu ne penurù din wey ke raan ne betasan te keep-epuan dan, ke sikandin te, “Kenà edait ne idapi nu ke behu ne saput ketà te neredit en ne velegkas, su embiya ebpedepiyen nu ne ketà te kebpìpii nu ne egkenseng ke vehu ne saput ne egkevindas ke redit en ne velegkas ne tuwas pà ke keluag te bisey rin.