Search form

Marcos 2:22

22Ne iring din ded dema,” ke si Hisus, “ke behu pà ne tebà su kenà egkepakey ne riyà nu idtahù te raan en ne edtehuan ne mibeelan ne lundis. Su embiya arà se ed-ul-ulaan nu ne edsevu ke tebà ne ebetu ke lundis ne midtehuan, ne edturayas ke tebà ne egkereetan, ne egkereetan dema ke midtehuan ne lundis. Tembù be iyan din kemeyidan ne ke behu pà ne tebà ne riyà nu itahù te edtehuan ne behu pà ne mibeelan,” ke si Hisus.