Search form

Marcos 5:35

35Ne gewii te ebpekidlalag pà si Hisus dut te meritan ne ruen en nekeuma ne ibpetundug ki Jairo se egkahi te, “Ke anak nu ne nekerudtanà en. Kenà ta en ebengenen si Hisus,” ke sikandan.