Search form

Marcos 6:30

Pinekaan ni Hisus ke Lelima ne Ngivu ne Etew

(Mateo 14:13-21; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-14)

30Guna su mibpengulì ke menge edumdumaan ni Hisus kayi te kandin ne mibpenudtul dan kandin ke langun ne mid-ulaula ran wey ke impemenurù dan.