Search form

Marcos 6:52

52Su misan nekita ran en ke mekegeyip ne mid-ulaula ni Hisus te kinepekaan din te merakel ne etew, ne warà den pà mesebuti ke benar ne meana rut te nekita ran, su warà metegkad dut te itungan dan.