Search form

Marcos 7:15

15Kenà iyan ebpekeredsik te etew ini se egkeenen ne ebpekeawuk te bèbà din, ugaid ne iyan ebpekeredsik te etew ini se netahù te hinawa rin ne ebpekelihawang kayi te bèbà din. [