Search form

Marcos 7:26

26Ne mibpemuyù kandin te ibpesegseg ke vusew ne midsuuk te anak din. Ini se meritan ne kenà Hudiyanen su etew te inged ne Punisiya, lusud te inged ne Siriya, ne iyan din kedlalag ne Gerisiyanu.