Search form

Marcos 7:27

27Ugaid ne midsempità si Hisus kandin te, “Ed-unaan ta te ebpekaan ke menge vatà su kenà edait ne egkuan ta ke ibpekaan te menge vatà ne idsavud te menge asu.”