Search form

Marcos 8:20

20Ne migkahi pà maa si Hisus te, “Arà se kinepenevìtevì ku rut te pitu ne timan ne pan ne impekaan ku rut te epat ne ngivu ne menge etew,” ke si Hisus, “ne pira ne binevey se nepenù te nengesamà?”

“Pitu ne binevey,” ke sikandan.