Search form

Marcos 9:20

20Ne mid-ewit dan en ke vatà riyà te ki Hisus. Guna su nekita rut te vusew si Hisus ne midsuukan din en ke vatà te nehurivid, ne nekebadas en diyà te tanà, ne midteltelilid en, ne miburàburà ke bèbà din.