Search form

Mateo 1:17

17Ketà be ne igenat ki Abraham taman te kineanak ki David ne sepulù wey epat ne lapis. Ne igenat ki David taman te kinekeviyag dan diyà te inged ne Bebilunya ne sepulù wey epat ded ne lapis. Ne igenat te kinekeviyag dan taman te kineanak ki Hisu Kristu ne sepulù ded dema wey epat ne lapis.