Search form

Mateo 10:25

25Tembù be ebmehalew ke etew ne ebpepenurù pà ke egketamat din en ke ibpenurù kandin su apey ebpekeiring en sikandin dut te ebpenurù kandin. Ne iring din ded dema ke uripen ke ebpekeiring en dut te mibpengunguripen kandin. Ne embiya ke pengulu dut te telteleanak ne ed-ingaranan ki Bilsibul ke egkeunutan te busew ne iyan pè be kenà tuwas pà ne meraat ke id-ingaran dut te menge anak din.”