Search form

Mateo 10:4

4si Simon ke Patriat ne iyan din meana ne diralem se lengesa rin dut te inged din, wey si Hudas Iskeriyuti ke ed-ulug ki Hisus te ked-imetayi.