Search form

Mateo 10:41

41Ne piya entei ne etew ne edtelimà te etew ne ebpelambas te Lalag te Eleteala su midtendù te Eleteala ini se etew ne ebpelambas te lalag din, ne egkevehayan te Eleteala arà se etew te lalew iring dut te lalew te midtendù din ne ebpelambas te lalag din. Ne iring din ded dema ke etew ne edtelimà te metidtu ne etew su sabap te ketidtu rin, ne egkevehayan te Eleteala te lalew iring te lalew dut te metidtu ne etew.