Search form

Mateo 11:29

29Isangan niyu ke ingkul ku diyà te keniyu ne iyan din meana ne guru kew kayi te kedì ne tumana niyu ke penurù ku, ne ebpekeimeley kew su siaken ne metmetulanged wey dekelà se kegkeyru ku.