Search form

Mateo 12:15

Si Hisus ke Mibpemilì ne Edsugsuhuen te Eleteala

15Guna su nerineg ni Hisus ini se netahù te itungan rut te menge Peresiyu, ne mid-awà sikandin ketà te inged ne denda ne menge etew se miduma kandin. Ne neulian din ke langun ne ebpenderaru,